registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Praktická krizová intervence v sociálních službách

2-denní kurz (16 vyučovacích hodin), NOVINKA

Variabilní symbol: 5124141
Datum konání: 7.11.2024 - 8.11.2024
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Zahradník
 • Město kroměříž OSPOD, psycholog.
 • Soukromá psychologická praxe v Kroměříži - psychologické poradenství a terapie.
 • Externí vyučující na Univerzitě palackého Olomouc. Výuka seminářů Terénní sociální práce, Motivační a intervenční techniky při práce s klientem atd.
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0337-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4490,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

16.5.2024

začátek: 9:00

konec: 15:40

 

17.5.2024

začátek: 8:30

konec: 15:10

Anotace:

Seminář se zaměřuje na předání nejdůležitějších informací a nástrojů pro práci s lidmi v krizi v rámci pomáhajících profesí. Definuje krizi a krizové situace jako takové, propojuje je s konceptem bio – psycho – sociálně – spirituálního modelu života člověka a krize a seznamuje účastníky s možnostmi formální či neformální pomoci osobám v krizových situacích. Seminář zaměřuje na proces krizové intervence, jeho jednotlivé kroky. Dále se pak zaměřuje na typologii krize a na modelových situacích představuje nejčastější vnější a vnitřní příčiny krize. Dále se pak nácvikovou a prožitkovou formou zaměřuje na praktické dovednosti spojené s prací s osobami v krizových situacích, a to jak v kontextu zvládání emocionálních stavů a prožívání, tak kognitivních copingových strategií. V rámci práce s emocemi člověka v krizi se zaměřuje zejména na techniky doprovázení a sdílení. V rámci copingových strategií se pak seminář zaměřuje na některé vybrané techniky krizové intervence využitelné v kontextu pomáhajících profesí - přerámování, práce se zdroji, práce s výjimkami, zreálnění budoucnosti, krizový plán a práci s katastrofickými scénáři, vše interaktivní, nácvikovou a prožitkovou formou, aby došlo k zvnitřnění trénovaných dovedností.

Obsah programu na osvědčení: definice krize, typologie, modelové situace, práce s emocemi klienta, typologie, příčiny krize, techniky práce s klientem v krizi

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastník semináře

 • dokáže definovat krizi a krizové situace, chápe jejich provázanost v kontextu bio – psycho – sociálně – spirituálního modelu života člověka a krize
 • orientuje se v možnostech formální a neformální pomoci člověku v krizi
 • seznámí se s typologií krize a nejčastějšími vnitřními a vnějšími příčinami krize
 • zná proces krizové intervence a jeho jednotlivé kroky
 • nácvikovou a prožitkovou formou si vyzkouší některé způsoby práce s klientem v krizi zaměřené na doprovázení a sdílení a zpracování emocí
 • formou praktického nácviku, prožitku a reflexe se seznámí s některými technikami práce s člověkem v krizi - přerámováním, prací se zdroji, prací s výjimkami, zreálněním budoucnosti, krizovým plánem a prací s katastrofickými scénáři
Program:

1. 1.den Úvod

 • Představení lektorů, obsahu a cílů kurzu, zjištění očekávání účastníků

2. Definice krize

 • Definice krize, krizové intervence, náročných životních situací a možnosti jejich zvládání.

3. Neformální a formální krizová intervence

 • Neformální a formální krizová intervence.
 • Bio – psycho – sociálně – spirituální model života člověka a krize – popis, chápaní, aplikace do práce s člověkem v krizi.
 • Proces krizové intervence. 

4. Prožívání krize

 • Prožívání krize, reakce člověka na krizovou situaci.
 • Triáda myšlení – emoce – chování.
 • Emoce vs. Racio.
 • Práce s emocemi klienta v krizi.
 • Sdílení emocí s klientem. 

5. Práce s emocemi klienta

 • Práce s emocemi klienta – normalizace prožívání, inspirace pro práci s klienty v silných emocích.
 • Doprovázení.
 • Jak ne/reagovat na emocionální situace klienta. 

6. Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků

 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků.

7. 2. den Reflexe předchozího modulu, prostor pro dotazy

 • Reflexe předchozího modulu, prostor pro dotazy. 

8. Typologie krize

 • Typologie krize – krize vývojové, traumatické, epizodicko situační, kumulované, popis, specifika.
 • Reakce člověka na ně, možnosti pomoci člověku v těchto krizích. 

9. Příčiny krize

 • Příčiny krize – vnější a vnitřní příčiny (ztráta, změna, volba, hybris, zacyklení).
 • Popis, specifika, proces vyrovnání se s krizí.
 • Racio a jeho role ve zvládání a řešení krize v kontextu typu a příčiny krize.   

10. Techniky práce s klientem v krizi zaměřené na racio

 • Techniky práce s klientem v krizi zaměřené na racio - přerámování, práce se zdroji, práce s výjimkami, zreálnění budoucnosti. 

11. Techniky práce s klientem v krizi zaměřené na racio – krizový plán, práce s katastrofickými scénáři.

 • Techniky práce s klientem v krizi zaměřené na racio – krizový plán, práce s katastrofickými scénáři. 

12. Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků

 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).