registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář

Variabilní symbol: 6224033
Datum konání: 1.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
  • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
  • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
  • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků informace o aktuálním nastavení právních předpisů v oblasti účetnictví, jakož i o současné úrovni a zkušenostech s jejich praktickou aplikací v prostředí organizací veřejného sektoru.

Program:

1. Charakteristika ekonomických dat

  • Charakteristika ekonomických dat – účetních a rozpočtových (na obecných i konkrétních příkladech bude diskutován rozdíl mezi rozpočtovými daty na bázi peněžní a účetními daty na bázi aktuální.

2. Účetní závěrka a případně další výstupy z účetnictví obcí a příspěvkových organizací

  • Nejvýznamnějším výstupem z účetnictví je sada výkazů „účetní závěrka“, avšak databáze účetnictví nabízí neomezené možnosti různých formátů výstupů z ní.

3. Kvalitativní charakteristiky a předpoklady pro konstrukci účetních závěrek obcí a příspěvkových organizací

  • Teoretická východiska pro tvorbu účetních dat, potažmo informací z nich získaných, na modelových příkladech.

4. Některé účetní metody a jejich využití

  •  Na jednoduchých příkladech jsou vysvětleny základní principy účetních metod a interpretace číselných výstupů díky nim získávaných.

5. Základní finanční analýza

  • Nad účetní závěrkou lze potenciálně provádět řadu analytických úkonů, zde budou vysvětleny ty základní z nich.

6. Závěr

  • Diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).