registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124145
Datum konání: 8.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1044-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Klienti, kteří jsou pro dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav omezeni ve výdělečné činnosti, nebo jsou z důvodu stáří již neschopni pracovat, často nemají možnost získat důchod takový, který by jim opravdu podle doby a rozsahu pojištění měl náležet. Mnoha klientům hrozí nízký důchod, který negativně ovlivňuje jejich životní možnosti. Taktéž osobám pečujícím či osobám, které dlouhodobě pracují v provozech s nízkým výdělkem, hrozí nízký důchod. Ženy mívají velmi rozmanitý produktivní věk (děti, péče, kombinace nízkých úvazků, dohod), který může mít negativní dopad na jejich důchod. 
Co s tím lze dělat? Na co si dát pozor? Jak ovlivnit výši důchodu? Jak řešit předdůchodovou situaci? Jak se rozhodovat při započítávání náhradních a vyloučených dob? Jak se započítává studium, péče, evidence na Úřadu práce atd.? Jak se řeší invalidita? Jsou posudkoví lékaři ti, kteří znemožní správné přiznání důchodu? Mohou opatrovanci získat důchod, když je jim přiznán nárok bez výplaty? Jaká je role opatrovníka či zákonného zástupce u přiznávání důchodu? Tyto a ještě další otázky se pokusíme zodpovědět a připravit se na praktická řešení. 
 
Obsah programu na osvědčení: žádost, doba pojištění, důchodový věk, náhradní, vyloučené doby, vliv dne odchodu do důchodu a jeho výše, výdělek,  výpočet, chyby
 
Druh: základní
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
Cíle kurzu:
Účastník by se měl rámcově zorientovat v problematice důchodového pojištění, jednotlivých dobách pojištění. Měl by být schopen základním způsobem pochopit výpočet důchodu a i to, co výpočet ovlivňuje. Měl by výt schopen identifikovat důchod, který lze pomocí doložení dob pojištění, úpravy data vzniku invalidity a vyřešení souvisejících situací atd., upravit. Měl by se umět rozhodnout, jaký způsob změny bude iniciovat. Měl by být schopen situacím i předcházet pomocí shromáždění potřebných dokladů, lékařských zpráv, potvrzení, možnosti doplacení doby pojištění, rozhodnutím o vyloučení dob apod.
 
 
Program:

1. Úvod

 • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.

2. Žádost a doba pojištění

 • Žádost o důchod a na co si v ní dát pozor. Lze podat žádost před 18 rokem, pokud ještě nejsme rok nemocní, když nemáme doplacenou dobu pojištění?

3. Důchodový věk a doba pojištění

 • Důchodový věk a doba pojištění (vč. navrhovaných změn).

4. Náhradní a vyloučené doby

 • Náhradní doby a vyloučené doby a jejich vliv na důchod. Jak se počítá studium, PNP, narozené děti, ÚP, vojna aj.? Lze si "vyčekat" důchod na Úřadu práce?

5. Vliv dne odchodu do důchodu na jeho výši

 • Odchod do starobního důchodu (před, včas, po) a vliv na výši důchodu.
 • Odchod do invalidního důchodu. 
 • Jaké datum odchodu zvolit?

6. Invalidní důchod

 • Invalidní důchod a jeho správné posouzení.
 • Jaký vliv má datum invalidity a výše výdělků a doba zaměstnání či jiná doba před přiznáním?
 • Může mít důchod někdo kdo nepracuje?
 • Lze získat důchod zpětně?
 • Co s lidmi, co nemají nárok na výplatu - stala se někde chyba?

7. Výdělek a výše důchodu

 • Jak důchod ovlivňuje výdělek a rozsah výdělečných možností v minulosti?
 • Mají "chudí" nízký důchod?
 • Může opatrovník či zákonný zástupce ovlivnit výši důchodu dodatečně po jeho přiznání?
 • Mohou sociální služby uživatelům pomoci v navýšení důchodu?

8. Výpočet a chyby

 • Příklad výpočtů a nejčastější chyby, při kterých je následně nízký důchod.
 • Nápravná opatření a postupy.

9. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuse, dotazování.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).