registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Krizové situace v rodině očima dítěte

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224078
Datum konání: 16.7.2024 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem vzdělávacího programu je uvést účastníky do vybraných sociálně psychologických aspektů výkonu sociálně právní ochrany dětí při práci s rodinou a dětmi. V úvodu bude osvětlen vliv zdravého rodinného prostředí na dítě. Dále se výklad soustředí na vybrané poruchy fungování rodiny a současně na dopady těchto poruch na chování a vývoj osobnosti dítěte. V této souvislosti se účastníci též seznámí s charakteristikou některých sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže. Pro jasnější představu je výklad doplněn ilustrativním příklady z praxe.
 
Obsah programu na osvědčení: uvedení do vybraných soc. psych. aspektů výkonu SPOD, fungování rodiny, dopady na chování a vývoj osobnosti dítěte, intervence
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastníci získají informace o tom, jak rozdílný je pohled na krizové situace za strany dítěte a ze strany rodičů. Rodiče v mnoha případech podceňují nebo přeceňují, jak dítě krizi chápe, jak ji prožívá, jaké může mít krizová situace pro dítě další důsledky. Účastníci získají přehled, jaké intervence jsou pro dítě vhodné, případně co rodina potřebuje řešit pro dítě.
Program:

1. Úvod

  • Zahájení kurzu, seznámení s lektorem, účastníky, obsahem kurzu, vyjádření očekávání.

2. Konflikty v rodině

  • Ekonomický konflikt - nedostatek peněz, dluhy.
  • Nezájem o rodinu, konflikty s prarodiči dítěte, výchova a prosperita dítěte, citové odcizení a ztráta společných zájmů.

3. Dětská závist

  • Žárlivost, příčiny žárlivosti, nevěra - psychická, fyzická.
  • Důvěra a identita dítěte, věk dítěte, co poznáme a nepoznáme.
  • Cesty nápravy.

4. Situace v rodině, které vyvolávají krize u dětí

  • Nevěra, rozvod, rozpad rodiny, nový partner, nevlastní sourozenci, nemoc v rodině, ztráta rodičů úmrtím, stěhování, závislosti, domácí násilí, patologické jednání rodičů.

5. Co chrání dítě před zlým soudem

  • Co chrání dítě před zlým osudem?
  • Každé dítě nemusí podlehnout krizovému stavu v rodině.

6. Závěr

  • Shrnutí probírané látky, prostor pro otázky a odpovědi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).