registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obec a dlužník v insolvenci - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124149
Datum konání: 27.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
  • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
  • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
  • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
  • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
  • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-269/2021 AK/VE-154/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je rozšířit znalosti účastníků v oblasti insolventního řízení a poskytnout aktuální informace k novele zákona o insolvenci a jeho dopad na obce. Program je připraven pro on-line vzdělávání formou webináře.

Program:

1. Novela zákona a dopad na poplatkové a daňové řízení

• Problematika řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o oddlužení.
• Postup orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce poplatku a daně.
• Rozbor praktických modelových příkladů.
• Jak a kdy přihlásit pohledávky.
• Jak správně přihlásit místní poplatky.

2. Které pohledávky nebudou uspokojené - § 170 InsZ

•  Zjišťování informací v souvislosti s InsZ a GDPR.
•  Včasné přihlášení pohledávky.

3. Správné vyčíslení pohledávky - nesplatný místní poplatek

•  Zapodstatové pohledávky - uplatňování.

4. Exekuce na majetek v rámci insolvence - dva důležité milníky

• Jak ošetřit nepřihlášené pohledávky apod.
•  Vše z hlediska obce jako věřitele a vše v praktických ukázkách a judikatuře.

5. Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).