registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy krizové intervence

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224080
Datum konání: 3.9.2024
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Markéta Vaculová, MBA
  • Supervizor, kouč, metodik standardů kvality v sociálních službách, konzultant na člověka i na řešení orientovaného přístupu v práci se seniory a s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, poradce pro pozůstalé. 
  • Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. Mezi lety 2006 – 2013 pracovala v v sociálních službách na částečný úvazek + působila v business sféře jako regionální manager prodejních týmů. Od roku 2013 – dosud pracuje opět v sociálních službách, kde vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět jako Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče. V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1417-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Krizová intervence je pomoc lidem v naléhavé - krizové - životní situace. Kurz je určen pracovníkům, kteří pomáhají řešit krizové situace klientů. Cílem kurzu je účastníky seznámi se základnimi pojmy krizové intervence - co je krize, jaké jsou její typy a příčiny a jaké jsou nejčastější reakce na krizovou situaci. Dále se účastníci kurzu seznámí se základními postupy pracovníka v rámci práce s klientem, který prožívá krizovou situaci - přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity, techniky usnadňující komunikaci s možným využitím v krizové situaci, práce s emocemi pracovníka i klienta.

 

Obsah na osvědčení: krize, krizové situace, typlogie, průběh krize, reakce na krizovou situaci, způsoby řešení, práce s emocemi, základní postupy,

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní přehled o typologii krize. Naučí se, jaké jsou nejčastější příčiny a reakce na krizové situace a získá informace k základním postupům pracovníka v krizové intervenci.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora, struktura kurzu, seznámení s účastníky, jejich očekávání.

2. Krize, krizové situace

  • Vymezení pojmu krize, krizové situace, regulativní mechanismy, příčiny krize.

3. Typlogie krizí, průběh krize

  • Typologie krizí dle průběhu, typlogie krizí dle Baldwina, průběh krize de Caplana.

4. Reakce na krizovou situaci, způsoby řešení krize

  • Reakce na krizovou situaci, způsoby řešení krize.

5. Práce s emocemi pracovníka i klienta

  • Teoretické vymezení pojmů: emoce, vlastnosti emocí, emoce v kontextu pomáhajících profesí.

6. Základní postupy pracovníka v krizové intervenci

  • Úvodní fáze konzultace: příprava konzultace, zabezpečení základních potřeb klienta, práce s klientem a jeho příběhem, závěr konzultace, přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity.

7. Závěrečná reflexe účastníků

  • Závěr, diskuse, zpětná vazba.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).