registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociálně-právní minimum s důrazem na dávky důchodového pojištění

Variabilní symbol: 5224094
Datum konání: 10.10.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Continental
Zbrojnická 312/8, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Kadeřávek, DiS.
 • Sociální pracovník, veřejný opatrovník, sociální kurátor pro dospělé, ÚMČ Praha 2
 • Absolvent Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia v oboru Sociální práce a sociální pedagogika, Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v oborech Sociální pedagogika a Sociální a charitativní práce
 • Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností v sociálních službách, zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při výkonu veřejného opatrovnictví
 • Člen Společnosti sociálních pracovníků ČR a Profesní komory sociálních pracovníků ČR
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1643-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vzdělávací program seznamuje vybrané skupiny účastníků se základy problematiky sociálně-právního minima, s důrazem na dávky důchodového pojištění. Zprostředkované informace a poznatky umožní absolventům získat základní orientaci, kterou využijí zejména v rámci poradenského procesu. Výběr obsahu jednotlivých modulů reflektuje aktuální témata, zejména ve vztahu k předání obecných informací využitelných při správném řízení v záležitostech důchodového pojištění.
 
Obsah programu na osvědčení: základní orientace, ekonomické souvislosti, základní pojmy s důrazem na nárok na důchod jeho druhy a výši, správní řízení
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
 • získání rámcového přehledu o problematice důchodového pojištění:
 • rozumí pojmu práva sociálního zabezpečení a jeho vztahu k důchodovému systému v České republice,
 • zná výklad vybraných pojmů: účast na důchodovém pojištění, doba pojištění a důchodový věk,
 • dokáže rozčlenit dávky důchodového pojištění na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody,
 • ví, kam a jakým způsobem podat žádost o důchod, vč. institucí, které danou žádost ve správním řízení rozhodují.

 

 

Program:

1. Právo sociálního zabezpečení

 • pojem „sociální zabezpečení“,
 • cíle sociálního zabezpečení,
 • obsah sociálního zabezpečení všeobecně,
 • předmět práva sociálního zabezpečení,
 • komparace pramenů práva sociálního zabezpečení.

2. Ekonomické souvislosti

 • řešení sociálního zabezpečení,
 • koncepce sociálního zabezpečení v České republice,
 • obecné přístupy k financování sociálního zabezpečení,
 • financování sociálního zabezpečení v České republice.

3. Základní pojmy s důrazem na nárok na důchod a jeho výši

 • účast na důchodovém pojištění,
 • doby pojištění,
 • náhradní doby pojištění,
 • dítě,
 • osoby blízké,
 • pracovní úraz a nemoc z povolání,
 • dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,
 • výdělečná činnost,
 • důchodový věk.

4. Důchody a jejich druhy

 • způsoby výpočtu důchodů (výpočet základu),
 • starobní důchody (řádný, předčasný, souběh),
 • invalidní důchod (invalidita),
 • pozůstalostní důchody (vdovský a vdovecký, sirotčí),
 • souběh nároků na důchody a jejich výplata.

5. Správní řízení v záležitostech důchodového pojištění

 • podání žádosti o důchod,
 • řízení o přiznání důchodu,
 • podmínky pro výplatu důchodů do zahraničí.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).