registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224095
Datum konání: 17.9.2024
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Kamil Hric, DiS.
 • Vede oddělení sociální pomoci.
 • Podílí se na řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce.
 • Koordinátor pro menšiny.
 • Vedoucí projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích. 
Lektor 2: Mgr. Josef Zdražil
 • Metodik KPSS a projektový manažer na Otrokovicku.
 • Podílí se na tvorbě a řízení projektů.
 • Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb.
 • Lektorské zkušenosti v oblasti projektového řízení (Logické rámce, Tvorba textu projektové žádosti, Rozpočet projektu)
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1009-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem vzdělávacího programu Housing led v praxi veřejné správy je seznámit účastníky se základními východisky a principy fungování systému sociálního bydlení ve více variantách, jeho využití na lokální úrovni, a to ať už v rámci neziskové organizace, tak obecního úřadu s důrazem na seznámení se základními principy postupů Housing led a Housing first. Pozornost bude zaměřena rovněž na optimální výběr klientů do jednotlivých systémů a aktuální projektové výzvy, jejichž pomocí je možné systémy realizovat. Účastník je seznámen s metodami sociální práce v systému Housing led zaměřené na cílové skupiny osob v bytové nouzi, osob ohrožených ztrátou bydlení či sociálním vyloučením, a s praktickými zkušenostmi s realizací systému Housing ready, Housing led a Housing first. Vzdělávání obsahuje práci s konkrétními kazuistikami a účastníci se tak podílí na tvorbě návrhů řešení situací konkrétních osob a rodin. Představena bude rovněž dobrá praxe se systémy sociálního bydlení v zahraničí.
 
 
Obsah programu na osvědčení: základní principy fungování systému sociálního bydlení, využití na lokální úrovni, optimální výběr klientů, metody sociální práce
 
Druh: základní 
Cíle kurzu:
Zná východiska pro nastavení systému sociálního bydlení. Zná základní principy systémů Housing ready, Housing first a Housing led. Zná metody sociální práce používané v systémech sociálního bydlení. Zná kompetence sociálních pracovníků pro práci s klienty v systému sociálního bydlení. Seznámil se s dobrou praxí.
Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Východiska pro nastavení systémů sociálního bydlení v obcích

 • Ukotvení pojmu sociální bydlení, důležitá legislativa, odlišnosti systémů sociálního bydlení, terminologie (prostupné bydlení, housing first, housing led, ukončování bezdomovectví).

3. Metody sociální práce

 • Práce se zájemci o sociální bydlení, hodnocení sociální situace, zařazení klienta do systému sociálního bydlení, práce s klientem v systému sociálního bydlení, vyřazení klienta ze systému sociálního bydlení, kazuistiky.

4. Case management

 • Nastavení spolupráce při podpoře osob v bytové krizi, metody case managementu, kazuistiky.

5. Dobrá praxe, závěr

 • Seznámení s dobrou praxí systémů sociálního bydlení v zahraničí.
 • Závěr

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).