registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správa hřbitova v praxi

Variabilní symbol: 6224039
Datum konání: 12.9.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Kateřina Křečková
 • 12 let správce hřbitova, akreditovaný hrobník a správce pohřebiště
 • Lektor a konzultant v oblasti pohřebnictví
 • Člen přípravné skupiny změny zákona v roce 2017
 • Spoluautor vzoru vázené knihy pro MMR
Akreditace u MV ČR: AK/PV-781/2023 AK/VE-381/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se změnou zákona o pohřebnictví od roku 2017 a jeho aplikaci v praxi v návaznosti na NOZ od roku 2014.  Rozebrána bude zejména problematika správy hřbitova, pasportizace, nájemní smlouvy, nový cenový výměr Ministerstva financí 01/2021, kontrola cenotvorby, vedení evidencí, opuštěnost nájemních smluv a příslušenství hrobů, převod práv, exhumace, válečné a německé hroby a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací novely zákona o pohřebnictví na provoz pohřebiště.

Program:

1. Vedení evidence v oblasti pohřebnictví, řád hřbitova

 • Smlouvy s okolními obcemi o provozování pohřebiště
 • Vedení pohřebiště
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví a evidence (vázaná kniha vs. el. programy), řád hřbitova

2. Zákon o pohřebnictví - velká novela účinná od 1. září 2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti

 • Opuštěnost práva nájmu a hrobových zařízení
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení

3. Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi

 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu
 • Exhumace
 • Vybraná problematika řádů pohřebišť
 • Právní předpisy pro oblast cen.

 

4. Stanovení maximální ceny pronájmu

 • Stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány
 • Aplikace nového cenového rozhodnutí Ministerstva financí - Výměr MF, kterým se   vydává seznam zboží s regulovanými cenami (aktuální výměr MF č. 01/2021)

5. Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).