registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Psychohygiena a relaxační techniky

Variabilní symbol: 6224040
Datum konání: 10.9.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
  • Od roku 2019 lektorování na zákazku, vlastní kurzy, koučink, terapie, jóga.
  • 20 let praxe v rámci tvorby a realizace vzdělávacích a preventivních projektů pro všechny věkové skupiny, a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni.
  • Přednáší na Univerzitě Hradec Králové, katedra sociální patologie a prevence

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0313-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům rozšiřující pohled do problematiky psychohygieny ve vztahu k vykonávané práci. Pracovníci v pomáhajících profesích jsou každodenně vystavováni velké míře stresu a fyzického a psychického napětí, jež se často podepisují na jejich tělesném i duševním rozpoložení. Tyto důsledky vyžadují tedy velmi intenzivní práci na sobě. Kurz umožní účastníkům prohloubit vědomosti o prevenci psychických nemocí a psychosomatických problémů, o trvalém udržení pracovní výkonnosti a dobré koncentraci. Získají nové informace spojené se stabilní životní spokojeností a vyrovnaností jedince skrze působení myšlenkových procesů, a to jak z pohledu teoretického, tak formou konkrétních postupů, výkladů situací a příkladů řešení. Dílčím cílem kurzu je představit cesty a metody k harmonickým sociálním vztahům v pracovní i osobní sféře skrze účinnou práci s myslí. Z praktického i teoretického pohledu dále kurz prohloubí informace o smysluplných postupech správného odpočinku, prostřednictvím jednoduchých relaxačních technik, základů meditace a koncentrace, včetně praktického vyzkoušení pod odborným vedením lektorky. Rozmanitost a četnost technik umožní vybrat si takovou, která bude každému jednotlivci nejbližší.

Obsah: úvod, práce s myslí, vědomý odpočinek, relaxační techniky, základ mediace a koncentrace

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent získá přehled a znalosti o metodách pro zachování a zkvalitnění duševního zdraví, zvyšování odolnosti vůči negativním vlivům v pracovním i osobním životě, vědomém řízení životního stylu a předcházení psychickým problémům. Dále si prohloubí znalosti o postupech, jak posilovat svoji duševní kondici a rovnováhu ve vztahu k vykonávané práci i v osobním životě a základní postupy práce s myslí. Absolvent se naučí zvládnout základní formy relaxačních technik, meditace a koncentrace pod odborným vedením lektorky.

Program:

1. Úvod. psychohygiena

  • Základní pojmy, psychické nemoci, psychosomatické problémy, pracovní výkonnost a koncentrace, způsoby upevňování duševního zdraví, odolnost proti škodlivým vlivům, cesty k osobní spokojenosti, propojení témat na vykonávanou profesi, zdravý životní styl

2. Práce s myslí

  • Fungování mysli, myšlenkové procesy, příklady postupů, situací včetně přístupů a řešení – situace z pracovního a osobního života, vědomé řízení životního stylu.

3. Vědomý odpočinek

  • Formy a způsoby smysluplného odpočinku, jóga, autogenní trénink, formy relaxace a její zásady, příprava, postupy, zásady a způsoby meditace a koncentrace.

4. Relaxační techniky, základ meditace a koncentrace

  • Praktický nácvik relaxačních technik, meditace a koncentrace včetně propojení na část kurzu věnovanou práci s myslí.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).