registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu

Variabilní symbol: 6124098
Datum konání: 5.9.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2022/0018-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem  vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům aktuální informace při zajišťování sociálně-právní ochrany, využívání opatření a nástrojů,které upravuje nejen zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ale i další právní předpisy, zejména občanský zákoník, zákon o zvláštních řízení soudních, OSŘ, zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchově a další. Cílem je také seznámit posluchače s aktualitami, změnami v právních předpisech, judikáty, stanovisky a zkušenostmi z praxe. Propojení využívání jednotlivých opatření s působností soudů činností pověřených osob a poskytovatelů sociálních služeb je nezbytné pro zajištění pomoci ohroženým dětem v různých situacích včetně pomoci celé rodině.
 
Obsah programu na osvědčení: aktuální legislativa, využívání opatření a nástrojů zákona o SPOD, dalších právních předpisů, judikáty, aplikace do praxe,
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastníci získají aktuální přehled o nové právní úpravě, judikatuře a metodických doporučení a budou mít možnost problematiku SPOD na kurzu diskutovat z hlediska práva, jeho aplikace a také využívané opatření, která spadají do působnosti orgánů SPOD, soudů nebo orgánů činných v trestním řízení při zajištění ochrany dítěte - ohroženého zanedbáváním, zneužíváním a týráním - při výkonu opatrovnictví a poručenství - při výkonu ústavní a ochranné výchovy a pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - při svěření dítěte do osvojení a pěstounské péče. Součástí kurzu je i možnost diskutovat o využívání vhodných metod sociální práce v působnosti orgánů SPOD.
Program:

1. Aktuality v sociálně-právní ochraně dětí, výkon sociálně-právní ochrany u ohroženého dítěte

  • Novelizace právních předpisů, judikatura, stanoviska, postupy práce při ochraně ohrožených dětí, principy, na kterých je sociálně-právní ochrana dětí postavena, práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti této ochrany dětí.

2. Výkon opatrovnictví a poručenství

  • Důvody pro opatrovnictví v občanském, soudním, správním a trestním řízení, důvody pro poručenství.

3. Výkon ústavní a ochranné výchovy a pobyt dětí v zařízeních zajišťujících okamžitou pomoc

  • Úkoly orgánů SPOD a vzájemná spolupráce se zařízeními pro děti a soudy.

4. Osvojení a pěstounská péče

  • Zprostředkování pěstounské péče a osvojení, práva a povinnosti orgánů SPOD a soudu, vzájemná spolupráce.

5. Příklady dobré a špatné praxe

  • Vzájemné postupy orgánů SPOD a soudů a dalších spolupracujících subjektů se nejlépe ověřují na kazuistikách a případových studiích.

6. Závěr

  • Diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).