registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Asertivní jednání při práci s klienty

Variabilní symbol: 6124101
Datum konání: 1.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Eliška Vondráčková
 • Vystudovala Sociální politiku a sociální práci FSS MU Brno.
 • V roce 2019 absolvovala rekvalifikační vzdělávací program Integrativní kouč (203 hodin)
 • Od roku 2012 vedoucí domova NADĚJE, pobočka Brno
 • Od roku 2016 OSVČ - lektorská činnost 
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V rámci vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni se základními principy asertivního chování a jednání jako jednou z dovedností, jak přiměřeně a kultivovaně vysvětlit stanovisko k nárokům a zájmům klienta a přitom neporušit jeho práva. V rámci kurzu budou osvětleny konkrétní asertivní techniky, jejich uplatnění v praxi, např. jak odolávat nátlaku, jak odmítnout neoprávněný požadavek klienta. Rozebrány budou situace, ve kterých jsou různé techniky vhodné a využitelné a k lepšímu porozumění budou uváděny i modelové situace a příklady z praxe pracovníků. Součástí programu je i uvedení do problematiky zvládání negativních emocí a stresu, v němž má využití asertivních technik své důležité místo. Prostor bude i pro jednoduchá cvičení.

Obsah programu na osvědčení: asertivita pro praxi, zvládání negativních emocí, asetivní techniky, další problémové situace, procvičení technik

Druh: základní 

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti v oblasti účinné profesní komunikace s klienty, a to v emočně obtížnějších situacích. Naučí se účinně využít asertivní techniky při rozhovoru s klienty, tak aby napomohli prosazení oprávněných nároků klienta a dokázali klientovi věcně vysvětlit, jaké žádosti jsou již nepřiměřené. Pracovník by měl umět říct klientovi při neoprávněném nároku „ne“, aniž by se klient cítil poškozen. Seznámí se s oblastmi a technikami asertivity, získá povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti asertivních dovedností. Bude schopen efektivněji komunikovat v náročnějších situacích a neagresivně prosazovat svůj názor či požadavek za současného dodržení zákona.

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.
 • Seznam konfliktních situací z praxe účastníků.

2. Asertivita pro paxi

 • Asertivita jako emočně-komunikační dovednost, mezilidská komunikace, funkce komunikace, prostředky komunikace, komunikační styly, asertivita.

3. Zvládání negativních emocí

 • Nejčastější negativní emoce při práci s klienty.
 • Možnost zvládání vybrané emoce.
 • Techniky prevence, první pomoci, techniky duševní hygieny.

4. Asertivní techniky

 • Empatické sdělení negativní zprávy.
 • Reakce na (ne)konstruktivní námitky.
 • Prosazení oprávněného požadavku.
 • Přijímání kritiky.
 • Vytknutí chyby.
 • Odmítnutí neoprávněného požadavku.
 • Zvládání agresivního klienta.

5. Další problémové situace z praxe

 • Vytvoření seznamu dalších problémových situací z praxe, společný rozbor a diskuse nad návrhy jejich řešení.

6. Mininácvik v modelové situaci

 • Procvičení technik "asertivní postoj", "asertivní ne" a "požádání o laskavost" v modelové situaci.

7. Závěr kurzu

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).