registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sebepoškozování, sebevraždy

Variabilní symbol: 6124103
Datum konání: 8.10.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MV ČR: AK/PV-760/2021 AK/VE-454/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Sebevražedné chování je velmi závažný fenomén a má mnoho podob. Účastníci programu, převážně úředníci a vedoucí úředníci sociálních odborů, kteří se s tímto problémem setkávají v rámci výkonu svých činností, by měli umět rozpoznat, zda se jedná u klienta o jasný úmysl, nevědomé přání, impulsivní či unáhlené chování nebo jde o sebevražedné představy, ambivalentní tendence, sebepoškozování. Program obsahuje jak teoretické, tak praktické části, které se navzájem prolínají. Teorie je zaměřena na definice, pojmy, důvody a rizikové faktory, sebepoškozování u dětí, mladistvých, motiv a možnosti prevence, léčby a terapie v prostředí ČR, možností intervencí apod. Na základě kazuistik z praxe a sdílení nové odborné kompetence si účastníci zvýší své profesní dovednosti.

Program:

1. Úvod

 • Představení, cíle, informace o zaměření kurzu, očekávání.

2. Terminologie, definice.

 • Definice, formy, důvody, rizikové faktory sebepoškozování.

3. Prevence sebepoškozování.

 • Prevence sebepoškozování v ČR a v zahraničí, typologie klientů a forem, metody, kulturně historický kontext.

4. Diagnostika, nástroje, intervence

 • Základní diagnostické nástroje, klasifikace, možnosti praxe.

5. Sebevražedné chování.

 • Definice, terminologie, rozdíl u záměrného sebepoškozování a sebevražedného chování.

6. Prevalence sebevražedného chování

 • Prevalence sebevražedného chování v ČR.

7. Trendy, kulturní a historické souvislosti, rizikové skupiny

 • Trendy a dynamika sebevražd, rizikové skupiny a povolání, vliv kulturních a historických souvislostí na současnost.

8. Intervence, prevence

 • Možnosti intervencí, sdílení kasuistických informací, dobrá praxe, ukázky preventivních možností.
 • Příklady z praxe a kazuistiky.

9. Závěr

 • Shrnutí nejdůležitějších informací, využitelnost v praxi, vyhodnocení.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).