registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hranice klienta, hranice pracovníka

Variabilní symbol: 6124104
Datum konání: 10.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
 •  Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu. Více jak 7 let působila též jako konzultantka pro klienty Národní linky pro odvykání.
 • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
 • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. na webových stránkách časopisu Sociální práce.
 • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1495-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Hranice klienta, hranice pracovníka – dvě strany téže mince. Bez toho, aniž bychom mysleli na své vlastní hranice a bezpečí, nemůžeme myslet na klientovy hranice a bezpečí a opačně. Kurz se zaměřuje na otázku nastavení a udržení profesionálních hranic, bere v potaz kontext, za něhož se práce s klienty odehrává na různých pracovištích, vnímá i aspekt individuálních rozdílů mezi jednotlivými pracovníky a nutnost reflektované práce se sebou a péče o sebe (psychohygiena). Kurz vychází z předpokladu, že schopnost nastavovat hranice je důležitou součástí profesionálních dovedností pracovníků v přímé péči a že řada problémů, na něž při práci s klienty narážíme, s hranicemi souvisí.
 
Obsah programu na osvědčení: schopnost nastavovat hranice jako důležitá součást profesionálních dovedností pracovníků v přímé péči
 
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
 • Absolvent si je vědom, čím reflektovaná práce s hranicemi svými a klientovými přispívá k jeho profesionálnímu výkonu a udržení profesionálního vztahu
 • Absolvent kurzu zná základní nástroje i způsoby, jak o své i klientovy hranice pečovat.
 • Absolvent kurzu si je vědom, jaká rizika znamená nevhodná práce s hranicemi, má představu o způsobech ochrany před těmito riziky. 

 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora i účastníků, seznámení s programem kurzu, kolečko očekávání vztažené k práci s hranicemi.

2. Rizika špatně ošetřených hranic

 • Identifikace rizik – klienti/pracovníci/organizace.

3. Hranice a bezpečná práce s nimi

 • Individuální i zvnějšku stanovené hranice u jednotlivých účastníků, orientační body pro určení hranice profesionálního vztahu s klientem, model pole společné práce dle Úlehly.

4. Hranice jako téma při rozhovoru s klientem

 • Nastavování hranic v rozhovoru s klientem (výklad) a praktikování v malých skupinkách.

5. Práce se sebou

 • Prevence vyhoření, drobné techniky při zvládání stresových situací.

6. Závěr

 • Shrnutí probrané látky, diskuse, zpětná vazba

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).