registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy

Variabilní symbol: 6124105
Datum konání: 11.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Blažek
  1. Asistent katedry staveb, meliorací a hrazení bystřin VŠZ, FL Brno
  2. Výzkumný pracovník Ústavu dopravního inženýrství Brno
  3. Vedoucí odboru projektování, inženýrské činnosti, cen a stavebních zakázek GŘ Zemědělské stavby Brno
  4. 1992 – OSVČ – předmět podnikání
  • Vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví
  • Projektová činnost a inženýrské výkony
  • Organizační a ekonomický poradce
  • Technický poradce
  • Lektorská činnost

Organizace a pořádání školení

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

 Cílem vzdělávacího programu je zpřesňování účtování majetku územních samosprávných celků, jejich příspěvkových organizací a organizačních složek a správná kategorizace stavebních prací a jiných operací s tímto majetkem v návaznosti na účetní a daňové právní předpisy.

Program:

1. Nové daňové a účetní limity oprav a technického zhodnocení platné od 1.1.2021
2. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva)
3. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace)
4. Opravy a udržovací práce
5. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky KT)
6. Položky zahrnované do investic nebo do nákladů ve výstavbě
7. Tvorba a čerpání daňově uznatelných rezerv (daňové a účetní podmínky)
8. Vypracování dokumentace a rozpočtu pro tvorbu rezerv, jejich přecenění, způsoby čerpání a následné vypořádání v daňovém řízení
9. Vazba na účetní předpisy
10. DPH u staveb pro bydlení
11. DPH u staveb pro sociální bydlení
12. Vazba na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění
13. Pokyn MF D - 59
14. Hmotný a nehmotný majetek ICT


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).