registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vznik a vývoj závislosti, specifické aspekty zneužívání NL u žen, jejich potřeby a možnosti léčby ženy uživatelky

Variabilní symbol: 6124109
Datum konání: 29.10.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Kateřina Kábelová
  • Vedoucí programu Ambulantní centrum Pardubice, Laxus z.ú.
  • V letech 2019 - 2022 Absolvovala výcvik případové supervize na UK Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s Remedium Praha o. p. s.
  • V letech 2015 - 2019 Psychodynamický výcvik na Pražské psychoterapeutické fakultě
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0108-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Proč lidé užívají návykové látky a proč je lidé užívají, i když vědí, že jim škodí? Clem kurzu je předat základní informace o východiscích pro pojetí závislosti, o rozvoji závislosti a o její neurobiologické podstatě. Dále je cílem předat informace o nejčastěji užívaných návykových látkách v České republice – prevalence, nežádoucí účinky, léčba. S účastníky také budeme mluvit o tom, že ženy mají poněkud odlišný vzorec užívání než muži. O rozdílech ve vztahu společnosti k mužům uživatelům a k ženám, co je typické pro rozvoj závislosti u žen a že více než u mužů, se na vzniku závislosti podílejí problémy v rodině a v partnerských vztazích.

Druh programu: základní

Obsah programu na osvědčení: vznik a vývoj závislosti, specifické aspekty zneužívání, potřeby a možnosti léčby ženy uživatelky, bariéry a překážky 

Cíle kurzu:

Absolvent získá vhled do problematiky závislostí, o faktorech, které mohou být predispozicí pro rozvoj závislosti. Absolvent kurzu bude schopen v přímé práci podat komplexnější informace o možnostech řešení nepříznivé situace a bude schopen účinněji odkazovat do služeb, jež přímo s lidmi se závislostí pracují. Účastník kurzu získá přehled o tom, proč lidé užívají drogy, proč není léčba závislosti snadná, co vše léčbu může komplikovat a jak se dá v různých situacích intervenovat. Dále si absolvent prohloubí znalosti o specifických aspektech v užívání NL u ženské populace (situace žen uživatelek, jejich potřeby, stigmatizace), rozklíčuje bariéry, které mohou bránit ženám ve vstupu do léčby.

 

Program:

1. Mapování očekávání účastníků, úvodní vhled do tématu

  • Seznámení s účastníky a jejich očekáváními, upřesnění cílů kurzu formou diskuse.

2. Vznik a vývoj závislosti

  • Základní informace o východiscích pro pojetí závislosti, o rozvoji závislosti a o její neurobiologické podstatě. informace o nejčastěji užívaných návykových látkách v České republice – prevalence, nežádoucí účinky, léčba, relaps, jakožto průvodní jev léčby závislosti.

3. Specifické aspekty zneužívání NL u žen

  • Specifika ženské populace v adiktologii - kombinace sociálně kulturních a biologických faktorů, kterými se odlišují od mužů v oblasti užívání NL, adiktologický, medicínský a sociálně-právní pohled.

4. Potřeby a možnosti léčby ženy uživatelky

  • Uživatelky NL do 18-ti let, dospělé uživatelky NL, dospělé uživatelky NL s dítětem, matky uživatelů NL, manželky uživatelů NL, které samy neužívají, ženy substituentky Péče o matku a novorozence během těhotenství, před, při a po porodu (péče zdravotní, psychologická, sociálně právní, ekonomická), odborné intervence buď v rámci dané adiktologické služby nebo spoluprací s krizovým centrem zaměřeným na problematiku násilí, anonymita.

5. Bariéry a překážky v léčbě ženy uživatelky

  • Systémové, strukturální, sociální, kulturní a osobní, stigmatizace.

6. Závěr

  • Shrnutí, zhodnocení naplnění cílů, reflexe.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).