registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jednotné environmentální stanovisko - webinář

Variabilní symbol: 6124116
Datum konání: 14.11.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miloš Tuháček
 • dlouholetý advokát zastupující státní organizace, města a obce, podnikatele, spokly i občany,
 • vysokoškolský pedagog a školitel s praktickými zkušenostmi s činností ve veřejné správě,
 • spoluautor komentářů k informačním zákonům, praktických průvodců právem životního prostředí a připravovaného komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku
Akreditace u MV ČR: AK/PV-747/2023 AK/VE-372/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit úředníky územních samosprávných celků s Jednotným environmentálním stanoviskem. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku zahrnuje do jednotného environmentálního stanoviska /dále též jen „JES“/ v zásadě (např. s výjimkou souhlasu orgánu ochrany přírody k některým činnostem ve zvláště chráněných územích) všechna dosavadní závazná stanoviska a povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně ZPF, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ovzduší, popřípadě i dalších zákonů z oblasti životního prostředí. JES bude vydáváno jak u záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), tak záměrů dle stavebního zákona.

Program:

1. část

 • účel JES,
 • předběžné informace pro účely JES,
 • náležitosti žádosti o vydání JES,
 • požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona,
 • postup vydání JES, lhůty, vztahy mezi příslušným správním orgánem ochrany životního prostředí a dotčenými orgány

2. část

 • základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn,
 • změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, geologického zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o prevenci závažných havárií a lesního zákona související s JES,
 • změny v souběžné novele stavebního zákona č. 283/2021 Sb., výjimka z fikce závazného stanoviska

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).