registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Inventarizace u ÚSC a PO

Variabilní symbol: 6124120
Datum konání: 26.11.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
  • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
  • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
  • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-509/2021 AK/VE-300/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC účastnícím se každoročních inventarizačních procesů jako členové příslušných komisí nebo těm, kteří vytvářejí a nastavují metodická pravidla pro tyto procesy, prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti inventur a inventarizace celkově, a prostřednictvím příkladů ke sdílení dobré praxe a řešení modelových situací. Jinak poměrně strohá a suchá pravidla závazných právních předpisů pro oblast inventarizace tedy bude předkládána účastníkům současně s praktickými příklady, díky čemuž bude i toto strohé téma předloženo zajímavou a poutavou formou. Tím se zefektivní zapojení nabízených poznatků do praxe účastníků.

Program:

1. Role a funkce inventarizace vzhledem k cílům účetnictví a účetní závěrky ÚSC a PO

Bez poznání skutečného stavu majetku a závazků ÚSC není možné nejen vyhovět zákonnému požadavku sestavení účetní závěrky ÚSC, ale také není možné efektivně řídit a spravovat majetek a závazky ÚSC. Poznávání tohoto skutečného stavu je záležitost průběžná, procesní, avšak klíčovou součástí je obvykle periodicky prováděná plnohodnotná inventarizace. Od ryze formalistického uchopení tohoto procesu může být poměrně daleko k věrohodnému a průkaznému zobrazení předmětu inventarizace. Věrohodné a průkazné znamená kromě jiného propojení evidenčních procesů s pravomocemi a odpovědnostmi pověřených osob podle zákona o finanční kontrole, především příkazců operací. Znamená také zaměření procesu inventarizace nejen na inventarizační rozdíly, ale na všechny zúčtovatelné rozdíly, včetně vyhodnocování odpovídající výše ocenění jednotlivých inventurních položek. Znamená také zaměření tohoto procesu na aktivní zjišťování a kvantifikaci ekonomických rizik, kterým je organizace vystavena.

2. Závazné právní předpisy v oblasti inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO, principy a terminologie
3. Aplikace na příkladech v oblasti pohledávek a závazků
4. Aplikace na příkladech v oblasti dlouhodobého majetku a zásob
5. Závěry a vyhodnocení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).