registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Selfmanagement

Variabilní symbol: 6124125
Datum konání: 12.12.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jana Rambousková
 • Vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě UK.
 • Výchově a vzdělávání dospělých se věnuje téměř dvacet let.
 • Za svoje poslání a životní náplň totiž považuje budování vztahů a "práci" s lidmi - těmi nejbližšími počínaje a doposud neznámými konče.
 • Působila v několika významných českých vzdělávacích agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např. Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém prostředí.
 • Také má zkušenosti z akademické půdy (státní i soukromé) a z ročního působení ve státní správě (Ministerstvo dopravy ČR).
 • Po rodičovské dovolené se stala nezávislou lektorkou a konzultantkou v oblasti osobnostního rozvoje. Nadále spolupracuje s vybranými vzdělávacími společnostmi.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Co je pro mě důležité? Čeho chci v životě dosáhnout? Jak chci, aby si mě lidé pamatovali? Málokdo si tyto otázky nikdy nepoložil. Málokdo si však na ně dokázal správně odpovědět. Přesněji, našel odvahu si na ně vůbec odpovědět. Máte-li tedy odvahu, pojďme společně rozklíčovat charakteristiky k vlastnímu poznání a lepšímu pochopení sebe i ostatních, naučit se pracovat s vlastní jedinečností, ukázat si, jak „mít, co chceme a chtít, co máme“, hledat a rozpoznávat životně důležité věci, a dosáhnout tak většího souladu po stránce osobní i pracovní.
 
 
Obsah programu na osvědčení: typologie osobnosti - DISC, pravidla a principy efektivní organizace času, zvládání času,
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Absolvent získá nezbytné základy k vlastnímu sebepoznání, díky kterému si propojí do souvislostí fungování veškerých vztahů kolem něho, alépe tak sobě i ostatním porozumí. Osvojí si klíčové techniky plánování, což mu umožní nakládat s časem efektivněji. Uvědomí si, co je pro něhodůležité a zároveň se naučí umět respektovat priority druhých. Získané znalosti a dovednosti při správném používání a následném prohlubování pomohou účastníkovi zkvalitnit jeho život ve všech oblastech.
Program:

1. Úvod

 • Zahájení kurzu, představení programu, lektora, účastníků, zmapování očekávání.

2. Typologie osobnosti - DISC

 • Popis jednotlivých typů (klady, rezervy, vzájemné doplnění a spolupráce).
 • "Jazyk" a každého z nich aneb "na co kdy slyší".

3. Pravidla a principy efektivní organizace času

 • Koláč života – hodnotné nakládání s časem.
 • Zloději času.
 • Stanovování cílů – jak to udělat správným způsobem včetně odpovídajícího časového horizontu.
 • Zásady plánování času.
 • Plánování podle priorit – rozpoznání důležité x naléhavé.

4. Zvládání emocí

 • Uplatňování pravidel "sebeřízení" v emoční rovnováze.

5. Závěr

 • Závěrečné zhodnocení "co si odnáším a jak to zavedu do praxe" (konkrétní tipy a návody).

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).