registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář

Variabilní symbol: 6124108
Datum konání: 25.10.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Ivana Kotrčová

Lektorka působí ve veřejné správě a dlouhodobě se zabývá problematikou centrálních registrů.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit úředníky s účelem základních registrů, s informačním systémem základních registrů. Seznámit úředníky podrobně s registrem obyvatel, s jeho vazbou na registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále budou seznámeni podrobně s agendou obec, stavební úřad a volební okrsky v informačním systému územní identifikace, kde si na praktických příkladech osvojí provádění zápisů, změn řešení reklamací stavebních objektů a adresních míst. To vše v rámci platné legislativy. Po absolvování kurzu by měl být každý účastník schopen provádět zápisy v informačním systému územní identifikace. Měl by porozumět souvislostem mezi těmito registry.  

Program:

1. Základní registr obecně - cíl, druhy, právní základ, systém fungování

 • Informační systém základních registrů – Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Registr práv a povinností.
 • Agendové informační systémy (AIS) a jejich vazba na jednotlivé základní registry.

2. Registr obyvatel (ROB)

 • Referenční  údaje.
 • Vazba Registru obyvatel na Registr územní identifikace.

3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) - základní informace, přístup, oprávnění, referenční údaje

 • Informační systém územní identifikace (ISUI).
 • Agenda obec – editační povinnosti.
 • Agenda stavební úřad – editační povinnosti.
 • Agenda volební okrsky – editační povinnosti.
 • Zápis, změna, zrušení stavebního objektu.
 • Zápis, změna, zrušení  adresního místa.
 • Zápis, změna, zrušení ulice v ISUI – podklady pro zápis, definiční čára.
 • Provádění oprav nesprávných údajů vedených RÚIAN.
 • Řešení reklamací nesprávných údajů v ISUI.
 • Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI.
 • Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).