registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Paliativní péče pro klienty pomáhajících profesí

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224085
Datum konání: 4.10.2024
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1642-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vzdělávací program "Paliativní péče pro klienty pomáhajících profesí v sociálních službách" přináší ucelený pohled na paliativní péči. Moduly, které na účastníky čekají, zahrnují úvod do tématu, zdůrazňují multidisciplinární a holistický přístup, posilují komunikační dovednosti a nabízejí návody pro implementaci tohoto přístupu v rámci sociálních služeb.
 
Obsah programu na osvědčení: úvod, multidisciplinární a holistický přístup, posílení komunikačních dovedností, návody na implementaci přístupu
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
 • zná základní znaky a principy paliativní péče,
 • má povědomí o konceptu „multidisciplinární péče“ a je schopen vyjmenovat potenciální členy realizačního týmu,
 • posílí znalosti v oblasti holistického pohledu (bio, psycho, sociální a spirituální) při výkonu své profese,
 • bude mít konkrétní představu o zásadách vedení základního rozhovoru s klientem paliativní a hospicové péče.
Program:

1. Úvod do paliativní péče

 • vymezení pojmu paliativní péče,
 • cíle paliativní péče,
 • cílové skupiny klientů,
 • indikace k paliativní péči,
 • fáze nevyléčitelného onemocnění,
 • přechod mezi kurativní a paliativní péčí.

2. Multidisciplinární a holistický přístup v paliativní péči

 • role a smysl multidisciplinárního týmu,
 • skupinová vs. týmová práce + potřeby a očekávání klienta,
 • členové multidisciplinárního týmu (role, odpovědnost, …),
 • představení holistického přístupu,
 • představení jednotlivých aspektů (biologický, psychologický, sociální a spirituální).

3. Základy komunikace v paliativní péči

 • obecné principy komunikace (verbální, neverbální),
 • proces komunikace,
 • náročné životní situace (krize v lidském životě),
 • fáze smutku (DABDA),
 • možnosti podpory ze strany pracovníků v době poskytování péče a truchlení.

4. Možnosti implementace přístupu v prostředí sociálních služeb

 • možnosti organizace péče (vč. sdílení s mobilními hospici),
 • ukázky práce se symptomatologií či proces individualizace péče v kompetenci PSS a SP (zaměření probíhá dle potřeb dané organizace, lze kombinovat),
 • příprava na implementaci v organizaci,
 • v posledních věcech člověka (přání a představy),
 • pietní místnost,
 • ukázky osobního a odborného rozvoje v dané oblasti (literatura, certifikace atp.).

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).