registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Finance bez rizika

Variabilní symbol: 5224086
Datum konání: 8.10.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Irena Šímová
 • Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze
 • V současné době působí v Oblastním spolku ČČK Plzeň - město a Rokycany, finanční management, ekonomické a účetní práce
 • Lektorka vzdělávání dospělých např. ekonomické a finanční dovednosti a zároveň vyučuje na UK Přírodovědecké fakultě - výuka základů ekonomie a financí   
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0117-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program je určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují se sociálně slabými a ohroženými klienty, aby tak mohli být pilířem při řešení jejich ekonomických, příp. osobních dluhových záležitostí. Obsahem kurzu je základní orientace v oblasti finančních pojmů a bankovních termínů, úskalí dnešních finančních produktů a v neposlední řadě hospodaření a nakládání s penězi. Kurz si klade za cíl především prevenci, předcházení dluhovým pastem a řešení obtížných finančních situací u sociálně slabých a ohrožených klientů.

Druh: základní

Obsah na osvědčení: vlastnosti, hospodaření a nakládání s penězi, úvěrové produkty, zadlužení a možnosti řešení

 

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá ucelenou představu o tom, jak řídit a uspořádat osobní finance, jak preventivně předcházet dnešním úskalím finančního světa a v neposlední řadě, jak řešit dluhové nesnáze, aby tak mohl efektivně pracovat s klienty při základním sociálním poradenství při obstarávání jejich osobních záležitostí.

Program:

1. Úvod do problematiky

 • Role pracovníka v sociálních službách.
 • Důležitost prevence a předcházení finančním problémům a finanční osvěty u klientů.
 • Zásady práce s klientem. 

2. Vlastnosti peněz

 • Praktické funkce a vlastnosti peněz. Inflace, její vliv na hodnotu peněz a jak se inflaci bránit.

3. Hospodaření a nakládání s penězi

 • Hospodaření a efektivní nakládání s penězi.
 • Vztah rizika vkladu a výnosu u základních depozitních a investičních produktů na současném finančním trhu.

4. Úvěrové produkty

 • Možnosti a účely úvěrových produktů a jejich úskalí.
 • Jak efektivně postupovat, čeho se vyvarovat.
 • Řešení situací při nedostatku financí.
 • Zvláštní pozornost je věnována uzavírání smluvních vztahů u nebankovních produktů.

5. Zadlužení a možnosti řešení

 • Možnosti řešení dluhové pasti.
 • Jak řešit zadluženost s pomocí banky – konsolidace dluhů.
 • Jak řešit zadluženost s pomocí insolvenčního zákona. 

6. Závěr

 • Shrnutí, diskuse, výměna zkušeností.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).