registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Rozpočtový proces obce v praxi - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224098
Datum konání: 10.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jaroslava Kypetová
Akreditace u MV ČR: AK/PV-413/2024 AK/VE-164/2024
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je formou aktualizačního vzdělávacího programu zprostředkovat cílové skupině nejnovější informace z oblasti rozpočtu a veřejných financí, upozornit na změny v příslušné legislativě a nové poznatky nezbytné pro praxi a správný výkon činností na tomto úseku.

Program:

1. Základní charakteristika rozpočtu

 • úloha a funkce rozpočtu
 • právní úprava
 • rozpočtová skladba
 • rozpočtové určení daní

2. Střednědobý výhled rozpočtu

 • obsah, zpracování a schválení  střednědobého  výhledu rozpočtu

3. Přípravné práce na rozpočtu

 • stanovení základního rámce rozpočtu
 • zásady a pravidla přípravy rozpočtu
 • zhodnocení možností z hlediska dlouhodobých potřeb

4. Sestavení návrhu rozpočtu

 • odhad předpokládaných příjmů
 • návrh výdajů rozpočtu
 • komentář k návrhu rozpočtu
 • rizikové oblasti rozpočtu

5. Projednání a schválení rozpočtu

 • stanovení termínů k projednání návrhu rozpočtu
 • zpracování konečného návrhu rozpočtu
 • stanovení závazných ukazatelů rozpočtu
 • schválení rozpočtu
 • rozpis rozpočtu
 • podmínky pro hospodaření podle provizoria

6. Hospodaření dle rozpočtu

 • rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu
 • porušení rozpočtové kázně

7. Přezkum hospodaření
8. Závěrečný účet

 • obsah a sestavení závěrečného účtu
 • zveřejnění a schválení závěrečného účtu

9. Vztah zřizovatele k příspěvkovým organizacím

 • charakteristika příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • stanovení základních ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k rozpočtu zřizovatele
 • porušení rozpočtové kázně

10. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).