registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obec a odpadové hospodářství - webinář

Variabilní symbol: 5224109
Datum konání: 24.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jana Zmeškalová
 • Od roku 2003 na pozici vedoucí odboru ŽP.
 • Od roku 2005 Autorizovaná osoba pro biologická hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Od roku 2001 externí vyučující pro VOŠ (nakládání s odpady, ekologie a ochrana životního prostředí).
 • Dlouholetá lektorka v oblasti životního prostředí pro veřejnou správu
Akreditace u MV ČR: AK/PV-394/2024 AK/VE-153/2024
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí se zákonem o odpadech, hierarchií způsobů nakládání s odpady, jaké jsou povinnosti obce v samostatné působnosti, s evidencí odpadů a ohlašování zařízení. Důraz je kladen na řešení praktických příkladů a zapojení účastníků do diskuse.

Program:

1. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

 • základní pojmy
 • vysvětlení základních pojmů z oblasti odpadového hospodářství - pojem odpad, ostatní pojmy
 • zařazování odpadů
 • zařazení odpadů podle druhů, podle kategorie

2. Hierarchie způsobů nakládání s odpady

 • předcházení vzniku odpadů
 • povinnosti při nakládání s odpady
 • povinnosti původců odpadu
 • obecné povinnosti
 • komunitní kompostování

3. Povinnosti obce v samostatné působnosti

 • povinnosti obce v samostatné působnosti při nakládání s komunálním odpadem
 • poplatky za komunální odpad
 • obecně závazná vyhláška obce
 • zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů
 • souhlas k provozování zařízení, provozní řád
 • povinnosti při sběru a výkupu
 • povinnosti při využívání odpadů
 • povinnosti při skládkování odpadů

4. Evidence odpadů a ohlašování zařízení

 • plán odpadového hospodářství
 • POH kraje
 • výkon veřejné zprávy
 • ministerstva, orgány veřejného zdraví, inspekce, celní orgány, policie, kraje, obce
 • Kontrola v oblasti nakládání s odpady

5. Závěr

 • shrnutí, odpovědi na dotazy

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).