registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Rizika kyberprostoru pro duševní zdraví dětí a mladistvých

Variabilní symbol: 5224084
Datum konání: 3.10.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0438-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na rozpoznání, léčbu a prevenci patologického působení digitálních technologií na psychiku mládeže  a na vztahy v rodině a společnosti. Osvětlí roli digitálních technologií v psychickém vývoji dětí a mladistvých, úkoly vychovávajících při provázení dětí světem počítačových technologií a základy diagnostiky závislosti. Účastníci získají přehled o aktuálně dostupných sociálních sítích a jejich cílových skupinách a o virtuálních nebezpečích, kterým čelí jejich mladiství uživatelé. Představeny jsou možnosti léčby závislosti na mobilech a počítačích a směry prevence ve společenském i rodinném měřítku. Na příkladu kazuistik si účastníci mohou přiblížit aktuální diagnostické a terapeutické metody. Cílem kurzu je posílit kompetenci sociálních pracovníků v práci s mládeží a rodinami při řešení výchovných a rodinných problémů, vázaných na škodlivé vlivy digitálních technologií.

Obsah programu na osvědčení: rozpoznání, léčba a prevence patologického působení digitálních technologií na psychiku mládeže, na vztahy v rodině a společnosti 

Druh programu: základní

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je posílit kompetenci sociálních pracovníků v práci s mládeží a rodinami při řešení výchovných a rodinných problémů, vázaných na škodlivé vlivy digitálních technologií.

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, seznámení se s očekáváním a požadavky účastníků na obsah kurzu.

2. Role digitálních technologií ve vývoji dětí a mladistvých

 • Role digitálních technologií ve vývoji dětí a mladistvých.

3. Digitální technologie a vývojová období dítěte

 • Digitální technologie a vývojová období dítěte.

4. Význam rodiny jako průvodce dítěte digitálním světem

 • Význam rodiny jako průvodce dítěte digitálním světem.

5.

 • Neurofyziologické mechanismy působení digitálních technologií na lidský mozek.

6. Nabídkové formy digitálního světa pro děti a mladistvé

 • počítačové hry
 • počítače a vzdělávací proces
 • komunikace prostřednictvím textových zpráv
 • sociální sítě

7. Přehled nejčastěji užívaných sociálních sítí

 • cílové skupiny uživatelů
 • přehled základních termínů v souvislosti s internetovými aktivitami                        

8. Jak zbavit děti a mladistvé závislosti na digitálních technologiích

 • Jak zbavit děti a mladistvé závislosti na digitálních technologiích.

9. Prevence závislosti dětí a mladistvých na digitálních technologiích

 • Prevence závislosti dětí a mladistvých na digitálních technologiích

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).