registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124152
Datum konání: 22.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka

Dlouholetý kronikář městské části Praha - Velká Chuchle, autor metodických publikací Kroniky (2004, 2006), Kroniky obcí (2014), Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním (2019), šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině základní informace k vedení  kroniky, k platné legislativě a současně poskytnout praktické rady a zkušenosti.

Program:

1. Kronikář a aktuální legislativa

  • zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí, ve znění pozdějších předpisů
  • ochrana osobních údajů

 

 

 

2. Vedení kroniky

  • praktické rady a zkušenosti.
  • formální úprava kroniky.
  • schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně).

3. Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy. Možnosti využití kroniky.
4. Spolupráce kronikářů

  • příručky
  • metodiky a další literatura pro kronikáře

5. Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).