registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vytvoření systému procesního řízení, včetně vzdělávání

Typ Zakázka
Program: Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Kontraktor: Město Říčany
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.10.2010
Termín do: 31.5.2012
Cíle projektu/zakázky: Celkovým cílem zakázky bylo nastavit procesní řízení a zajistit vzdělávání v procesním a projektovém řízení.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky: Byl sestavován přehled všech činností a služeb úřadu, zmapovány procesy včetně definování klíčových. Analýza klíčových a výrazně neefektivních procesů včetně analýzy rizik a vytvoření katalogu rizik jednotlivých odborů.
Zakázka obsahovala komplexní analýzu benchmarkingových výsledků úřadu v porovnání se srovnatelnými úřady, průzkum spokojenosti vnitřních a vnějších klientů úřadu.
Cílem bylo na základě výsledků analýzy formulovat návrhy  opatření na optimalizaci procesů, které budou po schválení vedením města ověřeny v praxi.
Rovněž bylo realizováno celkem 7 školicích dní formou praktických seminářů (Procesní řízení a týmová spolupráce, Projektové řízení, Řízení podle cílů).
Aktivity:
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).