registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Dodávka vzdělávacích akcí – kurzů s akreditací MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Typ Zakázka
Program:
Kontraktor: Úřad práce Česká republika
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.9.2012
Termín do: 31.12.2012
Cíle projektu/zakázky:
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky: Realizace akreditovaných kurzů MPSV pro pracovníky Úřadu práce -  Zvládání problémových klientů a Řešení problémových situací.
Aktivity: KURZY:

Jednání s problémovými klienty

Cílem semináře je získání znalostí, jak profesionálně zvládnout komunikaci s problémovým klientem – klientem, který svým chováním, myšlením či cítěním vybočuje ze všeobecně přijímané normy.
Účastník vzdělávacího programu se seznámí s obecnou problematikou zvládání a obecnou problematikou problémového klienta. Seznámí se s nároky na osobnost sociálního pracovníka.
Účastník vzdělávacího programu se seznámí s typy obtížnějších klientů a jejich typickým problémovým chováním.
Účastník vzdělávacího programu získá informace o vhodných strategiích pro zvládání jednotlivých typů klientů a osvojí si základní principy práce s problémovými klienty, uvědomí si chyby, které v komunikaci s problémovými klienty obvykle děláme.

Řešení konfliktních situací

Cílem semináře je získání  dovednostíanalyzovat konflikt a jeho účastníky,
osvojit si profesionální odstupňovaný přístup k řešení konfliktů, rozšířit si svém strategie zvládání konfliktů a uvědomit si (zpětná vazba, test) své silné stránky a své rozvojové potřeby v oblasti řešení konfliktů.Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).