registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Typ Zakázka
Program: Individuální projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Kontraktor: Olomoucký kraj
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.9.2010
Termín do: 31.12.2011
Cíle projektu/zakázky: Celkovým cílem byla příprava jednotné metodologie a naplnění databáze jako systémového a udržitelného nástroje pro plánování financování sociálních služeb na území Olomouckého kraje a umožnit tak poskytovatelů sociálních služeb porovnávání vlastních výsledků se stejnými / obdobnými službami, sdílení dobré praxe, výměnu informací a zkušeností.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
  1.  Aktualizace stávajících metodikypro benchmarkingové porovnávání sociálních služeb, které umožní sledovat údaje pro oblast sociálních služeb v Olomouckém kraji.
  2. Zajištění udržitelného a flexibilního benchmarkingového softwarového nástroje který umožní sledovat, analyzovat a vyhodnocovat údaje pro oblast sociálních služeb v Olomouckém kraji, s přístupy pro poskytovatele a další oprávněné osoby, s možností agregovaných výstupů.
  3. Naplnit databázi reálnými daty za r. 2009 – 2010 za všechny sociální služby na území kraje dle Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Popis projektu/zakázky: Hlavními úkoly bylo zajistit data poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných na území kraje za roky 2009, 2010; aktualizovat metodiky práce s databází; zajistit softwarový nástroj pro sledování, analýzu a vyhodnocování dat, projednat další možnosti využití databáze a sledování dat.
Všechny tyto cíle byly naplněny.

Aktivity: V průběhu projektu proběhly 2 sběry dat: za r. 2009, do kterého se zapojilo celkem 277 sociálních služeb a v r. 2010, kdy se zapojilo 268 služeb z Olomouckého kraje.
Z výsledků benchmarkingového porovnávání bylo vypracováno celkem 2 X 30 analýz jednotlivých druhů služeb a 2 x Celková analýza sociálních služeb OK.
Dále byly zpracovány regresní analýzy vybraných druhů služeb, srovnávací analýzy: pobytové služby X odlehčovací služby, osobní asistence X pečovatelská služba; a analýza personálního obsazení vybraných služeb.

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).