registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Dodávka vzdělávacích akcí – kurzů s akreditací MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Typ Zakázka
Program:
Kontraktor: Úřad práce Česká republika
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p,s.
Termín od: 15.3.2013
Termín do: 28.6.2013
Cíle projektu/zakázky:
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky: Realizace akreditovaných kurzů MPSV pro pracovníky Úřadu práce.
Aktivity: KURZY: 

Komunikace a umění naslouchat

Cílem kurzu je umožnit účastníků výcvik zaměřený na osvojení a prohloubení dovedností v oblasti sociální komunikace s klientem . Sociální pracovníci si osvojí jednotlivé komunikační dovednosti a zeměří se na význam zpětné vazby v sociální komunikaci.

Verbální a neverbální komunikace

Cílem kurzu je prohloubení znalostí a posílení dovedností v oblati sociální komunikace s klientem. Sociální pracovnící si osvojí dovednosti verbální a neverbální komunikace a vyzkouší ji je prostřednictvím nácviku modelových situací.

Stresová zátěž a nácvik relaxačních technik
Cílem kurzu je umožnit účastníků výcvik zaměřený na osvojení a prohloubení dovedností v oblasti sociální komunikace s klientem . Sociální pracovníci si rovněž vyzkouší nácvik mentální hygieny.

Výcvik v asertivním chování


Cílem kurzu je seznámit vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb interaktivní a hravou formou s možnostmi jejich profesní komunikace.Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).