registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Kvalita života v krajích – Strategický Benchmarking

Typ Projekt
Program: Grant MV ČR z programu podpory výzkumu a vývoje
Kontraktor: Národní síť zdravých měst
Partneři: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.4.2005
Termín do: 31.10.2005
Cíle projektu/zakázky: Navrhnout a ověřit metodický přístup pro hodnocení kvality života na základě místních Agend 21 na úrovni krajů
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:
Aktivity:
  • Vytvoření sady pro hodnocení kvality místních Agend 21 na úrovni kraje
  • Pilotní ověření sady kritérií místních Agend 21 na úrovni kraje
  • Analýza veřejných služeb
  • Vypracování metodiky a vyhodnocení klíčových ukazatelů dostupnosti veřejných služeb
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).