registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávací služby pro město Nová Paka, První dílčí část: Školení na míru

Typ Zakázka
Program: Projekt "Rozvoj zaměstnanců města Nová Paka", reg. číslo CZ.1.04/4.1.01/69.00049 financovaný prostřednictvím OP LZZ
Kontraktor: Město Nová Paka
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p,s.; CEVRO Institut,o.p.s.
Termín od: 10.4.2013
Termín do: 31.10.2014
Cíle projektu/zakázky:

Hlavním cílem projektu je posílit znalosti a dovednosti zaměstnanců veřejné správy města Nová Paka, které jsou specifické pro výkon územní veřejné správy a veřejných služeb.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem realizace zakázky je zajištění školících aktivit pro zaměstnance městského úřadu obce s rozšířenou působností Nová Paka (Královéhradecký kraj) a některé zastupitele města.

Aktivity:

Klíčové aktivity: 


  1. Komunikační a prezentační dovednosti ( 7 školících aktivit)
  2. Specifické právo a legislativa (3 školící aktivity)
  3. Právo a legislativa - správní řád (5 školících aktivit)
  4. Vzdělávání vedoucích pracovníků (1 školící aktivita)
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).