registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů, aktivita 04 – Systém controllingu klíčových ukazatelů a reportingu - analýza, optimalizace, realizace a zpětná vazba procesů

Typ Zakázka
Program: Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Kontraktor: Město Dačice
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 29.4.2011
Termín do: 30.6.2013
Cíle projektu/zakázky: Provést ucelené zmapování a popis procesů v této oblasti, identifikaci klíčových procesů, přezkum jejich efektivnosti, stanovení výkonnostních ukazatelů, analýzu rizik a kritických faktorů úspěchu, návrh na zlepšení resp. optimalizaci procesů, realizaci změn, realizaci zpětné vazby a korekce.
Dílčí cíle projektu/zakázky: Zajištění provázání ukazatelů controllingu do jednotného systému reportingu, který bude sloužit účelům strategického řízení, hodnocení zaměstnanců a organizačních jednotek při dosahování strategických cílů a ovlivňování výkonnosti.

Zajištění systému controllingu klíčových ukazatelů a reportingu – komplexní analýzy benchmarkingových výsledků MěÚ Dačice jako jednoho z významných vstupů pro proces controllingu

Porovnání hodnot vlastní výkonnosti MěÚ Dačice se srovnatelnými úřady v agendách přeneseného výkonu státní správy a samostatné působnosti.
Popis projektu/zakázky: Zpracována analýza procesů v oblasti controllingu a reportingu, návrhy na optimalizaci a funkční systém a 3x komplexní analýza benchmarkingových výsledků MěÚ Dačice. Zakázka zahrnovala komplexní podporu konzultantů a facilitátorů a využití výstupů projektových týmů v rámci workshopů.
Aktivity:  
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Ing. Viktor Marek
Doplňkové informace: Reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00099. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).