registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zpracování strategie a funkčních strategií úřadu města

Typ Zakázka
Program: V rámci zakázky "Zpracování strategie a funkčních strategií úřadu města" prostřednictvím projektu "MÚ Nový Bydžov - úřad pro Vás", registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00018.
Kontraktor: Město Nový Bydžov
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 25.6.2012
Termín do: 30.6.2013
Cíle projektu/zakázky: Zpracování strategie městského úřadu a funkčních strategií – finanční vč. řízení městem zřizovaných organizací a strategie personální.
Dílčí cíle projektu/zakázky:  
Popis projektu/zakázky:
  • Analýza činností a služeb, které jsou financovány ze stávajícího obecního rozpočtu vč. financování organizací zřízených městem,
  • Analýza finančních vazeb a toků,
  • Definování klíčových procesů ve vztahu k finanční analýze,
  • Stanovení kvantitativních a kvalitativních indikátorů klíčových procesů, ve vztahu k finančním tokům
  • Porovnání s výstupy ze srovnatelných měst včetně jejich zajištění a souhlasu s jejich užitím
  • Analýza a návrh na opatření na změny,
  • Příprava a implementace strategie úřadu,
  • Příprava a implementace finanční strategie vč. řízení městem zřizovaných organizací
  • Příprava a implementace strategie personální,
  • Proškolení týmu pro finanční strategii v rozsahu 6 školících dnů pro 17 osob
Aktivity:  
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace: Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).