registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Benchmarking nákladů na výkon v oblasti státní správy v přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností

Typ Projekt
Program: Grant MV ČR z programu podpory výzkumu a vývoje
Kontraktor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.4.2005
Termín do: 31.10.2005
Cíle projektu/zakázky: Stabilizovat metodiku nákladů ve 20 agendách oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti obcí a poskytnout krajským a ústředním orgánům údaje k případnému vytvoření vyváženějšího způsobu úhrady výkonu státní správy obcím ze strany státu
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:
Aktivity:
  • Vytvoření Pracovní skupiny Finance (PS F)
  • Proškolení členů PS F v benchmarkingu
  • 4 pracovní schůzky
  • Vytvoření metodiky sledování nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí
  • Závěrečná zpráva
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).