registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vytvoření systému controllingu klíčových ukazatelů a reportingu – Komplexní analýza benchmarkingových výsledků

Typ Zakázka
Program: Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Kontraktor: Město Vsetín
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 25.11.2011
Termín do: 31.5.2013
Cíle projektu/zakázky: Zajištění systému kontrolingu klíčových ukazatelů a reportingu – komplexní analýzy benchmarkingových výsledků MěÚ Vsetín jako jednoho z významných vstupů pro proces kontrolingu.
Dílčí cíle projektu/zakázky: Porovnání hodnot vlastní výkonnosti MěÚ Vsetín se srovnatelnými úřady v agendách přeneseného výkonu státní správy a samostatné působnosti.
Popis projektu/zakázky: Zpracovány 2 komplexní analýzy benchmarkingových výsledků MěÚ Vsetín.
Aktivity:  
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Ing. Viktor Marek
Doplňkové informace: Projekt Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00116. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu města Vsetín
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).