registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Sestavení zlepšovacího manuálu CAF, Systémový a výkonnostní audit

Typ Zakázka
Program: Veřejná zakázka v rámci projektu „Otevřenost, vstřícnost, profesionalita = Inteligentní úřad“ reg.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00119.
Kontraktor: Město Vodňany
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 15.11.2011
Termín do: 30.6.2012
Cíle projektu/zakázky: Celkovým cílem zakázky v rámci projektu města Vodňany „Otevřenost, vstřícnost, profesionalita = Inteligentní úřad“ bylo napomoci zavedení dlouhodobé strategie důsledného naplňování principů Smart Administration.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
  • Aplikovat model CAF
  • Identifikovat a vyhodnotit procesy¨a provést procesní a výkonnostní audit
  • Provést systémový audit v oblasti ekonomiky
  • Navrhnout zefektivnění ekonomických procesů
  • Proškolit cílové skupiny v - v problematice modelu CAF a v oblasti procesního řízení
  • Podpořit implementaci a školení uživatelů při zavedení informačního systému v rámci zefektivnění ekonomických procesů
Popis projektu/zakázky: 1. Aplikaci modelu Společný hodnotící rámec (CAF)
2. Identifikaci a vyhodnocení procesů (zahrnující procesní a výkonnostní audit)
3. Systémový audit v oblasti ekonomiky
4. Vzdělávání cílové skupiny v oblasti modelu CAF
5. Součinnost při zavedení informačního systému podporujícího cíle zakázky
6. Posouzení, zda procesy Zadavatele, které tyto procesy podporují, splňují požadavky dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
7. Komplexní dokumentace ze zakázky zahrnující výstupy pro každou řešenou oblast
• Sebehodnotící zpráva CAF
• Závěrečná zpráva ze systémového a výkonnostní auditu (+ 12 příloh)
• Analýza činností a služeb financovaných z rozpočtu města
• Návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele SW řešení
Aktivity:  
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace: Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).