registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zvyšování kvality soc. služeb na území Statutárního města Ostrava (Q Ostrava)

Typ Projekt
Program:
Kontraktor: Statutární město Ostrava
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.4.2006
Termín do: 30.4.2008
Cíle projektu/zakázky:  
Dílčí cíle projektu/zakázky:  
Popis projektu/zakázky: Proškolení akreditovaného manažerského vzdělávání vedoucích a pracovníků sociálních služeb, a sociálních odborů magistrátu a úřadů městských částí SMO. V průběhu projektu bylo akreditováno u MPSV dle zákona 108 / 2007 Sb. celkem 9 různých vzdělávacích programů. Vzdělávání probíhalo v 9 paralelních kurzech pro vedoucí pracovníky, z nichž každý sestával z 8 školicích dnů, a 9 paralelních kurzech pro pracovníky, z nichž každý sestával ze 4 školicích dnů, takže VCVS ČR zajistilo realizaci celkem 108 školicích dnů; cekem bylo vyškoleno 390 osob. Dále byla ověřena benchmarkingová metodika v 5 organizacích poskytovatelů soc. služeb, v celkem 8 pobytových zařízeních na území SMO.
Aktivity:  
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:  
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).