registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Benchmarking absorpční kapacity veřejného sektoru Olomouckého kraje

Typ Zakázka
Program: V rámci projektu „Partnerství pro rozvoj kraje“ v rámci SROP 3.3
Kontraktor: Olomoucký kraj
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.11.2006
Termín do: 30.6.2007
Cíle projektu/zakázky: Sdílení nejlepších praktických postupů při čerpání zdrojů EU a SR ČR a tím i zvýšení absorpční kapacity veřejného sektoru Olomouckého kraje.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
  • Příprava metodiky pro metrický a výkonový benchmarking absorpční kapacity.
  • Sběr dat pro porovnávání, jejich analýza a vyhodnocení.
  • Sdílení, zveřejnění a diskuze o nejúspěšnějších praktických postupech.
  • Vytvoření/posílení sítě pro výměnu informací, spolupráci a benchlearning.
Popis projektu/zakázky: Benchmarking zaměřený na schopnost a úspěšnost všech 13 obcí s rozšířenou působností kraje získávat finanční prostředky z fondů EU, státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Výstupem projektu byla metodika, analýza výsledků, vytvoření sítě pro výměnu informací a popsané dobré praxe.
Aktivity:
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Ing. Viktor Marek
Doplňkové informace:  
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).