registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů územních samospráv

Typ Projekt
Program: BG FT (Norské fondy)
Kontraktor: Svaz měst a obcí České republiky
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.6.2009
Termín do: 30.9.2010
Cíle projektu/zakázky: Účelem projektu bylo přispět ke zkvalitnění výkonu veřejné správy v České republice prostřednictvím přenosu zkušeností s norským partnerem v oblasti vzdělávání volených představitelů a jeho aplikace na místní podmínky. Výstupy projektu budou využity jako pilotní znalostní platforma pro vytvoření komplexního vzdělávacího programu v rámci podpory rozvoje tzv. chytré administrativy, jež reflektuje principy dobrého vládnutí a efektivního výkonu veřejné správy v České republice.
Dílčí cíle projektu/zakázky:  
Popis projektu/zakázky: V rámci projektu byly vytvořeny metodiky vzdělávání, proveden výběr expertů – školitelů, realizováno vzdělávání expertů-školitelů včetně pilotního ověření znalostí a dovedností.
Aktivity:  
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:  
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).