registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zajištění vzdělávání v oblasti řízení organizace

Typ Zakázka
Program: Projekt „Pokračujeme v kvalitě“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00113. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ..
Kontraktor: Arcidiecézní charita Olomouc
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 20.12.2013
Termín do: 30.6.2015
Cíle projektu/zakázky:

Cílem projektu byla podpora procesu začleňování osob sociálně vyloučených a ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím zvyšování odborné úrovně pracovníků charitních služeb zaměřených na tyto osoby.

Cílem projektu bylo zajištění profesního rozvoje pracovníků sociálních služeb Charit olomoucké arcidiecéze tak, aby realizované služby Charit reagovaly odpovídajícím odborným a lidským způsobem na potřeby svých cílových skupin.
 

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem plnění zakázky byla realizace čtyř samostatných vzdělávacích programů, zařazených do společného modulu „Oblast řízení organizace“.
 

Aktivity:

Vzdělávací programy:

1. Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (15 dnů /1 běh)
2. Manažerské dovednosti – Práce s týmy (3 dny/ 2 běhy)
3. Řízení změn (2 dny/ 1 běh)
4. Motivace a vedení pracovních týmů (2dny/2 běhy)

Dosavadní průběh projektu/zakázky:


V rámci zakázky bylo zrealizováno celkem 24 školících dnů. Vzdělávacími programy akreditovanými u MPSV úspěšně prošlo 82 absolventů.

Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).