registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zajištění realizace vzdělávacích programů pro pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Typ Zakázka
Program: Zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00090. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ.
Kontraktor: Město Hodonín
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 4.3.2014
Termín do: 30.4.2015
Cíle projektu/zakázky:

Hlavní činností projektu je zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně a ve spádových obcích.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem plnění zakázky byla realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Hodonín.

Aktivity:

Kurz č. 1: Legislativní změny v oblasti rodinného práva v návaznosti na nový občanský zákoník – I. část
- Sociální pracovníci získají aktuální informace o významných změnách, jejichž znalost je potřebná v oblasti rodinně-právních institutů, získají znalosti o důsledcích legislativních změn v praxi.

Kurz č. 2: Legislativní změny v oblasti rodinného práva v návaznosti na nový občanský zákoník – II. část
- Sociální pracovníci získají aktuální informace o významných změnách, jejichž znalost je potřebná v oblasti rodinně-právních institutů, získají znalosti o důsledcích legislativních změn v praxi.

Kurz 3: Vybrané kapitoly z oblasti sociálně právní ochrany dětí v ČR v právu a praxi
- Obsahem kurzu bude obsah a právní úprava sociálně-právní ochrany dětí v právních předpisech a mezinárodních dokumentech, výklad vybraných ustanovení zákona SPOD, OZ a OSŘ.

Kurz č. 4: Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí
- Cílem kurzu bude seznámit sociální pracovníky s právní úpravou a praktickými postupy zavádění standardů sociálně-právní ochrany.

Kurz č. 5: Specifika komunikace s mladistvým klientem
- Cílem kurzu je umožnit sociálním pracovníkům seznámit se formou interaktivního semináře s diagnostickými možnostmi při rozhovoru s dítětem a specifiky vedení rozhovoru s dítětem pro vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.

Kurz č. 6: Komunikační trojúhelník (základy komunikace mezi sociálním pracovníkem, klientem a klientovou rodinou)
- Cílem kurzu je získání vědomostí a dovedností k prohloubení schopností v oblasti komunikace s klientem a zároveň jeho rodinou. Stručně definovat komunikaci (mezi SP, klientem a jeho rodinou). Vysvětlení významu a nutnosti provázanosti komunikace sociálního pracovníka – klienta – rodiny. Praktický nácvik komunikace
 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).