registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zajištění vzdělávacích aktivit klíčové aktivity č. 1 – Vzdělávání pro pracovníky sociálních odborů obcí MSK vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí“

Typ Zakázka
Program: Projekt „Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00011 spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ.
Kontraktor: Moravskoslezský kraj
Partneři: LLP Vision, Dobrá rodina o.p.s.
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.8.2014
Termín do: 30.6.2015
Cíle projektu/zakázky:

Individuální projekt Moravskoslezského kraje si klade za cíl podpořit vzdělávání pracovníků ve specifických oblastech sociální práce, a to poskytovatelů sociálních služeb (vedoucí pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách) a zadavatelů sociálních služeb (pracovníci odborů sociálních věcí úřadů obcí) působících na území Moravskoslezského kraje.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem realizace zakázky bylo zajištění vzdělávacích aktivit  pro pracovníky sociálních odborů obcí MSK vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí.

Aktivity:

Vzdělávací programy  rozdělené do 4 dílčích částí:  

  1. Péče o pracovníka
  2. Sociálně-právní ochrana dětí
  3. Náhradní rodinná péče
  4. Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě
Dosavadní průběh projektu/zakázky:V rámci zakázky bylo zrealizováno celkem 32 školících dnů, vzdělávací aktivity úspěšně absolvovalo 576 účastníků.

Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).