registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zajištění odborných setkání a workshopů v rámci projektu „Podpora péče o ohrožené děti“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00067

Typ Zakázka
Program: Projekt "Podpora péče o ohrožené děti" reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00067" je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Kontraktor: Moravskoslezský kraj
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 9.7.2014
Termín do: 30.6.2015
Cíle projektu/zakázky:
Zajistit vedení a facilitaci workshopů a odborných setkání včetně zpracování podkladů a výstupů v rámci projektu „Podpora péče o ohrožené děti“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00067, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

V rámci předmětu plnění VCVS ČR zajišťovalo vedení a facilitace workshopů, seminářů a odborných setkání, tedy zejména zajištění lektorské činnosti, zpracování podkladů a výstupů. Výstupem každého odborného setkání a workshopu byla zpráva o jeho realizaci.

Aktivity:

1)    Dvoudenní setkání pracovníků obecních úřadů ORP a pracovníků KÚ MSK vykonávajících sociálně - právní ochranu dětí

Dvě dvoudenní odborná setkání se specializací na:

A.      pracovníky všeobecné SPOD,

B.      kurátory pro děti a mládež,

C.      pracovníky v náhradní rodinné péči.

 

Oblasti zaměření paralelních workshopů:

1.      péče o pracovníka,

2.      výkon SPOD dle specializace dané skupiny

3.      péče o týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.

 

2)   Workshopy a kasuistické semináře

Témata workshopů (seminářů) budou vycházet z okruhů a oblastí dle části 1) – viz výše, které budou vedeny odborným lektorem s praxí v daném oboru, který vyhotoví textový materiál s obsahem workshopu (prezentaci).

Předpokládaná témata:

•             první pomoc (sebe ošetření) v situaci akutní krize způsobené náročnou situací přímo související s výkonem SPOD

•             komunikace s klientem závislým na návykových látkách

•             sanace rodiny

•             jak motivovat klienty ke změně

•             kasuistika - vyhodnocení situace dítěte a tvorba IPOD

•             specifika práce s romským klientem

•             dluhy a exekuce v práci OSPOD

•             práce s rodinou s dítětem s postižením

•             dohody k výkonu pěstounské péče

•             pěstounská péče na přechodnou dobu

•             příprava a realizace případové konference

 

3)    Odborná setkání zaměřená na oblast ochrany zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí

Odborná setkání budou určena členům pracovní skupiny pracovníků orgánů SPOD, kteří se zaměřují na oblast ochrany zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí.

 

 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).