registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (Zajištění vzdělávacích programů, průběžného vzdělávání zainteresovaných aktérů procesu transformace a další podpory pracovníků)

Typ Zakázka
Program: Individuální projekt odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“ financován z ESF prostřednictvím OP LZZ
Kontraktor: MPSV ČR
Partneři:
Realizátor: 3P Consulting, s. r. o
Termín od: 1.11.2011
Termín do: 31.3.2013
Cíle projektu/zakázky: Cílem projektu je umožnit klientům zapojených zařízení sociálních služeb opustit velké instituce ústavního typu a začít život takový, jaký je běžný pro jejich zdravé vrstevníky. S náležitou podporou jsou lidé s postižením schopni žít v běžných malých domácnostech, vykonávat většinu činností v péči sebe osobu nebo chodit do zaměstnání či chráněného denního programu.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
  1. Personální zajištění veřejné zakázky
  2. Organizačně technické zajištění procesu transformace sociálních služeb
  3. Zajištění vzdělávacích programů, průběžného vzdělávání zainteresovaných aktérů procesu transformace a další podpory pracovníků
  4. Pilotní ověření realizace transformace na úrovni vybraných zařízení
  5. Tvorba systémových nástrojů procesu transformace
  6. Zajištění Public Relations
Popis projektu/zakázky: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zajišťovalo koordinaci, metodické vedení a vzdělávání pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míře sociálního začlenění a samostatnosti klientů.
Národní centrum bylo provozováno společností 3P Consulting, s. r. o. Prostřednictvím subdodavatelů zajišťovalo také vzdělávací programy, semináře a stáže pro pracovníky zapojených zařízení, vytvářelo analýzy a metodické postupy k transformaci a pořádalo k tomuto tématu odborné konference.
Více o Národním centru: www.trass.cz
Aktivity:
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako subdodavatel vzdělávacích aktivit zajišťovalo přípravu a  realizaci vzdělávacích programů pro tyto cílové skupiny:
  1.  pracovníky Národního centra
  2.  sociální a další pracovníky zaměřený na na individuální posuzování uživatele
  3.  pracovníky v přímé péči o uživatele
jakož i další vzdělávací a související aktivity - průběžné vzdělávání zainteresovaných aktérů procesu transformace ve formě seminářů, workshopů, stáží, sborníky.
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:


Národní centrum podpory transformace sociálních služeb je součástí individuálního projektu Podpora transformace sociálních služeb.
 
 
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (25.9.2012)

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).