registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávání pracovníku orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod

Typ Zakázka
Program: Projekt "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačníh
Kontraktor: Město Havlíčkův Brod
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 13.10.2014
Termín do: 30.6.2015
Cíle projektu/zakázky:

Zajištění odborné služby v rámci grantového projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod“.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bylo zajištění a realizace školení pro pracovníky OSPOD Havlíčkův Brod. 

Aktivity:

1.            Kurz z oblasti – Právní úprava ochrany práv dětí (mezinárodní úmluvy, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a další zvláštní předpisy upravující ochranu práv dětí).

2.            Kurz z oblasti – Rodičovská odpovědnost

3.            Kurz z oblasti – Metody sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami

4.            Kurz z oblasti – Řešení konfliktů při poskytování sociálně-právní ochrany

5.            Kurz z oblasti – Metody práce s dětmi vyžadujícími zvláštní pozornost

6.            Kurz z oblasti – Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metoda práce s traumaty dětí

7.            Kurz z oblasti - Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (preventivní a poradenská činnost, opatření sociálně právní ochrany, správní řízení, řízení před soudy)

8.            Kurz z oblasti – Standardy kvality sociálně-právní ochrany

9.            Kurz z oblasti – Náhradní rodinná péče

10.          Kurz z oblasti – Metody komunikace s rodinnou a dětmi při poskytování sociálně-právní ochrany 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).