registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Profesní vzdělávání zaměstnanců OSPOD

Typ Zakázka
Program: Projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/C2.00117 je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Kontraktor: Statutární město Chomutov
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 23.4.2014
Termín do: 30.6.2015
Cíle projektu/zakázky:

Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem zakázky bylo komplexní zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Chomutova.  

Aktivity:

Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově:

-          Ústavní výchova – nové trendy, jejich úskalí, ale i možnosti

-          Případové konference

-          Role facilitátora v případových konferencích

-          Speciální techniky komunikace s dítětem

-          Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

-          Komunikační trojúhelník (základy mezi sociálním pracovníkem, klientem a klientovou rodinou)

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).