registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Realizace projektových aktivit orgánů sociálně-právní ochrany dětí Ostrava II.

Typ Zakázka
Program: Projekt „Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících na území města Ostravy“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00058, který je spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007
Kontraktor: Statutární město Ostrava
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 28.7.2014
Termín do: 30.6.2015
Cíle projektu/zakázky:

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve městě Ostravě včetně úřadů městských obvodů pověřených statutem města k výkonu agendy SPOD a vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů SPOD.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:
Předmětem veřejné zakázky byla realizace projektových aktivit určených sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Část 1 - Akreditované kurzy
Část 2 – Workshopy
Aktivity:

Akreditované kurzy

1. Legislativní změny v oblasti rodinného práva v návaznosti na NOZ; 2 opakování / 6 h (kurz)

2. Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti; 2 opakování / 6 h (kurz)

3. Případové konference a Role facilitátora v případových konferencích; 4 opakování / 6+8h (kurz)

4. Jak motivovat klienta ke změně a Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy; 3 opakování / 8+8 h (kurz)

5. Možnosti využití prvků rodinné terapie v sociálních službách; 2 opakování / 16 h (kurz)

6. Sanace rodiny - vstupní seminář a Podpora efektivního rodičovství; 3 opakování / 8+8 h (kurz)

7. Speciální techniky komunikace s dítětem; 3 opakování / 8 h (kurz)

8. Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace; 2 opakování / 8 h (kurz)

9. Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče; 1 opakování / 8 h

Workshop zaměřený na tvorbu standardů kvality SPOD (rozsah 2 x 2 dny)

Workshop kurátorů pro mládež (výjezdní) zaměřený na diskuzi o tématech (rozsah 2 dny):

Téma č. 1: Legislativní změny týkající se ústavní výchovy a výkonu ústavní výchovy u dětí kurátorů pro mládež.

Téma č. 2:  Jednání s mladistvým pachatelem trestné činnosti, možnosti následné intervence a preventivní působení proti recidivě.

Téma č. 3: Zkvalitnění kooperace se spolupracujícími institucemi a organizacemi působícími na území statutárního města Ostravy.

 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:

Do projektu se zapojilo 115 zaměstnanců orgánů SPOD působících na území města Ostravy, akreditovaným vzděláváním prošlo 320 úspěšných absolventů.

Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).