registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávání pracovníků OSPOD

Typ Zakázka
Program: Projekt "Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00008, je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Kontraktor: Město Sokolov
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 16.5.2014
Termín do: 30.6.2015
Cíle projektu/zakázky:

Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem zakázky byla realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance městského úřadu Sokolov.

Aktivity:

Předmětem smlouvy byla realizace vzdělávacích kurzů v rámci těchto oblastí:

1) 1 kurz z oblasti Úpravy rodinného práva v novém občanském zákoníku

2) 1 kurz z oblasti Zákona o sociálně-právní ochraně dětí

3) 1kurz z oblasti OSPOD a řízení před soudy

4) 1 kurz z oblastí Řízení v činnosti OSPOD

5) 1 kurz z oblasti Metody řešení konfliktů při poskytování sociálně-právní ochrany

6) 1 kurz z oblasti Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumaty dětí

7) 1 kurz z oblasti Metody sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami

8) 1 kurz z oblasti Metody práce s dětmi vyžadujícími zvláštní pozornost

9) 1 kurz z oblasti Práva dítěte a rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte

10) 1 kurz z oblasti Standardy kvality sociálně-právní ochrany

 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).