registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávací kurzy v oblasti činnosti OSPOD pro MěÚ Tišnov

Typ Zakázka
Program: Projekt "Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov" (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068) je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Kontraktor: Město Tišnov
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 12.6.2014
Termín do: 31.5.2015
Cíle projektu/zakázky:

Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti činnosti OSPOD pro MěÚ Tišnov.  

Aktivity:

Vzdělávací program

1.            Role facilitátora v případových konferencích

2.            Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí (2 dny)

3.            Orgány sociálně-právní ochrany a správní řád

4.            Dohody o výkonu pěstounské péče v praxi

5.            Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 

6.            Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče

7.            Náhradní rodinná péče a identita dítěte

8.            Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).